งานสนามบินสุวรรณภูมิ มีตำแหน่งงานอะไรบ้างที่เปิดรับสมัครบ่อย 

งานสนามบินสุวรรณภูมิ

งานสนามบินสุวรรณภูมิ จะมีงานอยู่หลายตำแหน่งที่ได้รับความนิยมและผู้ว่างงานหลายคนต่างก็ต้องการที่จะสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมีหน้าที่ทำการทำงานไม่เหมือนกัน คนที่ทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ จะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงตามกำหนด การปกครองจะมาพูดถึงตำแหน่งงานสนามบินสุวรรณภูมิ ว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างที่เปิดรับสมัครอยู่บ่อย ๆ 

ตำแหน่งงานสนามบินสุวรรณภูมิ ที่เปิดรับสมัครบ่อย  

ในส่วนของตำแหน่งงานสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ทางบริษัทได้เปิดรับอยู่เป็นประจำและมีความถี่ที่มากซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ว่างงานทั้งหลายที่ต้องการทำงาน สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  

  • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสนามบิน เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำบัญชี การเงิน เอกสาร รวมถึงประสานงานและติดต่อกลับหน่วยงานอื่นที่ทำงานในสนามบิน ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นพนักงานต้อนรับด้วย โดยจะบริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์คนที่รอเครื่องเพื่อที่จะรู้ว่าคนบริการอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า 
  • พนักงานต้อนรับเครื่องบิน หรือที่หลายคนจะเรียกว่าแอร์โฮสเตส ไปงานที่เกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินในเครื่องบิน ให้สวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้า รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การเดินทางของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจดูความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครื่องบินว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานหรือไม่ 
  •  
  • พนักงานบริการภาคพื้นดิน ไปงานที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารทุกท่านซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ นั่นคือ การใช้บริการสายการบิน จนกระทั่งผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้องเจอกับพนักงานบริการภาคพื้นดินเป็นอันดับแรกก่อนขึ้นเครื่อง 
  • วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นอาชีพที่ขาดแคลนไม่น้อยไปกว่าอาชีพนักบิน โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลและซ่อมแซมโครงสร้างเครื่องบิน เครื่องยนต์ และระบบการบิน ไม่มีความพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอด 
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน เป็นการดูแลเรื่องอาหารให้ถูกสุขอนามัย เป็นสากล สะอาด พร้อมเสิร์ฟบริการแก่ผู้โดยสารทั้งหลาย คนที่เข้ามาทำงานต้องจบในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวกับการทำอาหาร และวุฒิอื่น ซึ่งต้องมีประสบการณ์อย่างต่ำ 4 ปีในการทำอาหาร 
  • เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน จะมีหน้าที่ในเรื่องของการจำหน่ายตั๋ว ทำการเช็คอินกระเป๋าของผู้โดยสาร ตรวจสอบที่นั่ง เลื่อนเที่ยวบินตามความต้องการของผู้โดยสาร 

จากบทความจะทำให้รู้ว่า มีตำแหน่งงานสนามบินสุวรรณภูมิใดบ้างที่มักจะเปิดรับสมัคร เนื่องจากเป็นตำแหน่งงานที่ขาดแคลนและต้องการพนักงานเพิ่ม สำหรับใครก็ตามที่ยังคงว่างนานและสนใจจะสมัครงานที่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิก็สมัครได้ตามเวลาที่กำหนด ยิ่งมีคุณสมบัติตรงกับที่แจ้งไว้ก็จะเพิ่มโอกาสได้งานยิ่งขึ้น